حسابکده
سایت تخصصي حسابداري
سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۸۸
 

 

استانداردهای حسابرسی - راهنمای آموزشی

عنوان استاندارد شماره استاندارد  
شواهد حسابرسی - اقلام خاص ( جایگزین پیوست بخش 50 ) 1-50 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
تاییدخواهی برون سازمانی 5-50 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1386) 20 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
قرارداد حسابرسی 21 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (تجدیدنظر شده 1386) 22 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1384 ) 24 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی 25 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
برنامه ریزی 30 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
اهمیت در حسابرسی 32 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
شواهد حسابرسی ( تجدید نظر شده 1384 ) 50 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره 51 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
روشهای تحلیلی 52 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون 53 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابرسی براوردهای حسابداری 54 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
اشخاص وابسته 55 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 56 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
تداوم فعالیت 57 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
تاییدیه مدیران 58 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
استفاده از خدمات حسابرس دیگر 60 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی 61 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
استفاده از نتایج کار کارشناس 62 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1384 ) 70 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
اطلاعات مقایسه ای 71 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده 72 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص 80 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
بررسی اجمالی صورتهای مالی 91 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی 92 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
تنظیم اطلاعات مالی 93 Download Microsoft Powerpoint Tutorial
رسیدگی به اطلاعات مالی آتی 340 Download Microsoft Powerpoint Tutorial

 

 منبع : سازمان حسابرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال شده توسط علیرضا شریعتی ایوری در ساعت |

پیوندهای روزانه
لینك دوستان
آخرین مطالب ارسالی
طراح قالب
طراح قالب های بلاگفا